Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn phải quên nó!"

Dịch:You have to forget it!

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giahan644156

Very nice .

1 năm trước