"Tôi không biết làm thế nào để trả lời."

Dịch:I do not know how to answer.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenneki12345

I do not know how to answer.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.