Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không biết làm thế nào để trả lời."

Dịch:I do not know how to answer.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuocDuyNgu3

I do not know how to answer.

11 tiếng trước