"Το συμπέρασμα είναι δύσκολο."

Translation:The conclusion is difficult.

9/30/2016, 8:20:14 AM

4 Comments


https://www.duolingo.com/JacobPast177
 • 25
 • 22
 • 13
 • 13
 • 6

Is this a sentence an English speaker would say? It is difficult to arrive at/come to/reach a conclusion is something I would expect.

9/30/2016, 8:20:14 AM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

This is not a sentence a greek would say. Could only be used if you are reading maths for example and you read the conclusion of a theorem, which is difficult to understand: "Καταλαβαίνω το θεώρημα, αλλά το συμπέρασμα είναι δύσκολο= I understand the theorem, but the conclusion is difficult.". Otherwise it would be: Είναι δύσκολο να "βγάλεις"/"καταλήξεις σε" αυτό το συμπέρασμα.

9/30/2016, 8:50:55 AM

https://www.duolingo.com/JacobPast177
 • 25
 • 22
 • 13
 • 13
 • 6

Maybe in that case both in the English and in the Greek the words ...to understand/ ...να κατανοηθεί are implied? I.e., Το συμπέρασμα είναι δύσκολο να κατανοηθεί. - The conclusion is difficult to understand. ?

9/30/2016, 9:34:32 AM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Something like that.. ;)

9/30/2016, 1:31:32 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.