Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The press"

Dịch:Báo chí

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/uyenthanh8

Báo chí, truyền thông

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chin611438

The press là gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietbnh
vietbnh
  • 10
  • 5
  • 3
  • 3

báo chí

1 năm trước