Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích nấu ăn và ăn."

Dịch:I like cooking and eating.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

I like cooking and eating.

1 năm trước