"Tôi thích nấu ăn và ăn."

Dịch:I like cooking and eating.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

I like cooking and eating.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.