https://www.duolingo.com/ran_pretty1

9 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ TIẾNG ANH

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cho2000lings

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangVy24

like1 like 1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MISUZU4ACUTETHDH
 • 14
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1088

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bts.jungshook

lai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/RoseannePark

làm to hơn ko đc ak

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.