https://www.duolingo.com/MISUZU4ACUTETHDH

TRAO GIẢI CUỘC THI LINGOTS

MISUZU4ACUTETHDH
 • 14
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

GIẢI NHẤT : Muaraomuaha01

GIẢI NHÌ : - Hyonsung -

GIẢI BA : Miku_sun

MỜI CÁC BẠN ĐẾN NHẬN GIẢI !!!

2 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Diamond_Light

cmt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MISUZU4ACUTETHDH
MISUZU4ACUTETHDH
 • 14
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

10 LINGOTS !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nimboli

me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MISUZU4ACUTETHDH
MISUZU4ACUTETHDH
 • 14
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

2 lingots

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

Thi gì vậy? topic sẽ đc vô tường mod nếu ko xóa :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Le_Le...

cmt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnAnhTrnh1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nimboli

me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/philomela_7

me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HinoRie

cmt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaianbmt

cuộc thi này là cuộc thi gì vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HinoRie

cmt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...My_Dream...

Cmt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rye_16.2
Rye_16.2
 • 14
 • 7
 • 3
 • 235

2 tháng trc ==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Có tên bạn đâu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

cmt

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.