"Γιατί όχι;"

Translation:Why not?

October 1, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/sutozsombor

So you can't say Γιατί δεν? in case you want to say why not, right?


https://www.duolingo.com/profile/vale_221096

I really don't know for sure, but according to what I've seen, I think "δεν" only applies when it comes before a verb, like "δεν έχει..." or "δεν τρώω..."


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

That's right. Here you need "Γιατί όχι." "δεν" is used with a verb. "Όχι, δεν ξέρω." "No, I don't know."

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.