"Το κρέας χρησιμοποιείται για τροφή."

Translation:Meat is used for food.

October 1, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/SigurdS

What's the difference between τροφή and φαγητό? Is the latter the prepared meal and the first just the 'material' (used for it)?

October 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HongNhiNhi

In a way yes..Though the word '' τροφή'' can be used as a metaphor too, like for example '' Τα βιβλία είναι η τροφή της σκέψης.

October 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/SigurdS

I see; thanks a lot.

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/elliotkwolek

I put "Το κρέας χρησιμοποιείται για το φαγητό" and was marked incorrect. Why??

November 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

It's the presence of the definite article that makes it sound as if you were talking about a specific dish. "Το κρέας χρησιμοποιείται για φαγητό" is correct and one of the included translations.

November 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/elliotkwolek

Α κατάλαβα, ευχαριστώ!

November 24, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.