Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ thành lập một đội."

Dịch:We are going to establish a team.

0
1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BTS.taehyung.nct

MORE LIKE WE GOING TO BE A FAMILY! FAIRY TAIL.XD :3

0
Trả lời10 tháng trước