"Κοιτάζετε τους εαυτούς σας!"

Translation:Look at yourselves!

10/1/2016, 3:16:56 PM

8 Comments


https://www.duolingo.com/CaLLmeMaD

"κοιτάξτε τους εαυτούς σας" Is most correct

10/12/2016, 7:30:51 PM

https://www.duolingo.com/DaeHartl
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Would you write "Κοιτάζετε τον εαυτό σας!" if you wanted to use the polite singular?

10/1/2016, 3:16:57 PM

https://www.duolingo.com/mankouk
 • 9
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

If you are addressing one person you are right, but it's called the polite plural. The plural in question is the verb κοιτάζετε instead of its singular κοίτα/κοίταξε.

So to politely address one person: κοιτάζετε otherwise: κοίτα/κοίταξε and for more than one person: κοιτάζετε

10/5/2016, 10:42:06 PM

https://www.duolingo.com/DaeHartl
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Thanks!

10/7/2016, 3:41:33 PM

https://www.duolingo.com/ct1001
Plus
 • 25
 • 25
 • 23
 • 15
 • 11
 • 8
 • 1023

In addition to the given answer, the sentence has an idiomatic meaning in Greek: "Take care of yourselves."

12/11/2016, 3:21:21 AM

https://www.duolingo.com/HellasCad
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 2

Yes, that's true, although it's preferred to say φροντίστε τους εαυτούς σας.

2/7/2017, 12:53:56 PM

https://www.duolingo.com/HellasCad
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 2

It can also be translated as "You are looking at yourselves".

2/7/2017, 12:54:23 PM

https://www.duolingo.com/cookingfortwo

I don't understand this sentence

11/27/2017, 1:57:20 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.