"Nobebolechesinoagua."

翻译:我不喝牛奶而不喝水。

2 年前

6 条评论


https://www.duolingo.com/yifange1

我不喝牛奶,而是喝水。是呀。为什么现在又写,我不喝牛奶而不喝水。

1 年前

https://www.duolingo.com/Anne6395010_2048
Anne6395010_2048
 • 20
 • 16
 • 14
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

對啊

1 年前

https://www.duolingo.com/zhen51321

我不喝牛奶,而是喝水

2 年前

https://www.duolingo.com/dazedvicky
dazedvicky
 • 25
 • 15
 • 658

到底喝不喝水呀?

1 年前

https://www.duolingo.com/xsnaruto
xsnaruto
 • 17
 • 14
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7

哎,感觉快要死亡

1 年前

https://www.duolingo.com/JOY251191

哈哈哈,,要喝水吧

3 周前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!