"Είμαστε κορίτσια και αγόρια."

Translation:We are girls and boys.

October 1, 2016

11 Comments


https://www.duolingo.com/MaxAcVa2000

Is the termination αστε for female verbs?

June 15, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Verbs are not characterised by grammatical gender. Only past participles that look like adjectives have gendered endings, e.g. tired - κουρασμένος, -ένη, -ένο, hungry - πεινασμένος, -ένη, -ένο.

  June 15, 2017

  https://www.duolingo.com/Josh247439

  Where do I find the explanation of είμαστε? I don't see it in the Tips and Notes of this lesson

  November 27, 2018

  https://www.duolingo.com/jaye16
  Mod
  • 370

  It's in the Tips & notes for Basic 1. Here it is for your convenience:

  Examples: To BE

  (Εγώ) είμαι = I am

  (Εσύ) είσαι = you are (singular)

  (Αυτός, αυτή, αυτό) είναι = he, she or it is

  (Εμείς) είμαστε = we are

  (Εσείς) είσαστε = you are(plural) (or είστε)

  (Αυτοί, αυτές, αυτά) είναι =they are

  Important note: the pronoun (Εγώ, εσύ ...is not always needed.)

  November 28, 2018

  https://www.duolingo.com/Josh247439

  Thank you, that was helpful.

  November 28, 2018

  https://www.duolingo.com/Jeannin99578

  Why you tell me I'm wrong , I answered correctly

  January 13, 2019

  https://www.duolingo.com/jaye16
  Mod
  • 370

  We cannot see what the learner has written. And we do not grade the answers, that is done by the computer program.You should send a screenshot.

  January 13, 2019

  https://www.duolingo.com/Gatu77

  I know that it's wrong, but somewhy I think that it should be είμασμε.. Would be more logical, maybe..

  February 15, 2019

  https://www.duolingo.com/kirakrakra

  In present active voice the 1:st person plural has the ending -ο(υ)με with the -με that you want

  In present passive the ending is -όμαστε

  είμαι is a mediopassive verb ( a verb conjugated in passive with active meaning) and irregular

  March 31, 2019
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.