Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cái rễ cần nước."

Dịch:The roots need water.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

Tuyệt mình là người thứ hai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lhngphong0

Tuyệt mình là người đầu tiên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet472854

Ai cho bạn là người đầu tiên

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lhngphong0

cảm ơn long231510

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet472854

Tại sao phải cám ơn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/kiet472854

Tuyệt mình là người thứ 4

8 tháng trước