"Υπάρχει ένα νόστιμο καρπούζι."

Translation:There is a delicious watermelon.

October 2, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Melissa1250

I have a question about the word υπάρχει. I thought it implied more than "there is." Technically, isn't it best translated "there exists?"

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Can be "there is" or "exists". So: Υπάρχει φαγητό στο ψυγείο=there is food in the fridge, Fairies do not exist=Δεν υπάρχουν νεράιδες.

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NilgunKara5

i would like to learn the differences between "there is" and "exist" too.

March 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/JayeMendra

There exists a delicious watermelon should be correct

June 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/JOrlando3

It's marked wrong because we wouldn't say that in English for the same context.

February 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/AniOhevYayin

I put "it is a delicious watermelon" and it was marked wrong. I guess that would be αυτό είναι ένα καρπούζι or just Είναι ένα καρπούζι.

December 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

Yes, that's right.

January 1, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.