Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NhungDoan1311

"Today I am a boy, but tomorrow I will be a man."

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhungDoan1311

Hôm nay tôi là một cậu bé nhưng ngày mai tôi là một người đàn ông

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Today i am a man, but tomorrow i will be a lady. :)

10 tháng trước