Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"An ambulance"

Dịch:Một xe cấp cứu

0
1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Một xe cứu thương

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

Một xe cấp cứu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn
0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Một xe cứu cấp cũng được

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/QunhNg795331

Một xe cứu thương k đc à?

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/giangsonng1

Được mà Dr.NguyenAnh.Mình viết thế mà vẫn đúng

0
Trả lời2 tuần trước