"Anambulance"

Dịch:Một xe cấp cứu

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Một xe cứu thương

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

Một xe cấp cứu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn
1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Một xe cứu cấp cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QunhNg795331

Một xe cứu thương k đc à?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/giangsonng1

Được mà Dr.NguyenAnh.Mình viết thế mà vẫn đúng

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.