https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

[song ngữ] Cuộc sống đầy rủi ro của một người tỵ nạn

a

19 year-old Doaa is a Syrian refugee who decided to take a dangerous trip across the Mediterranean Sea hoping for a new life in Europe. Her family’s business was blown up by a bomb during the war, and once, a man on a motorcycle even tried to kidnap her. She lived every day in fear, and couldn’t take it anymore.

Cô gái tị nạn 19 tuổi người Syri, Doaa, quyết định thực hiện một chuyến đi nguy hiểm vượt biển Địa Trung Hải với hy vọng về một cuộc sống mới ở châu Âu. Công ty của gia đình cô ấy đã bị nổ tung bởi một quả bom trong chiến tranh, và trong một lần, một người đàn ông đi xe máy thậm chí đã cố gắng bắt cóc cô. Hàng ngày cô ấy phải sống trong nỗi sợ và không thể chịu đựng nó được thêm nữa.

Eager for a new life, Doaa boarded a boat with her boyfriend Baseem and 500 other refugees. She was terrified to stay, but also terrified to go. Doaa had a fear of the sea, and she never learned to swim. It was August, and that same year 2,000 refugees had already drowned trying to reach Europe.

Háo hức cho một cuộc sống mới, Doaa lên chiếc thuyền cùng với người bạn trai tên Baseem và 500 người tị nạn khác. Cô ấy sợ ở lại nhưng đồng thời cũng sợ việc ra đi. Doaa có một nỗi sợ với biển cả và cô ấy cũng chưa từng học bơi. Vào tháng tám, cùng năm đó 2000 người tị nạn đã bị chết đuối trong khi đang cố gắng tới châu Âu.

They were crammed on the old fishing boat. Doaa and her boyfriend sat with their knees against their chests, holding hands. The third day on the boat, Doaa had a premonition. She told Baseem she thought the boat would sink.

Họ đã bị nhồi nhét lên lên một chiếc tàu câu cá cũ. Doaa và bạn trai cô ấy ngồi bó gối vòng tay lại nhau. Ngày thứ ba trên thuyền, Doaa có một linh cảm. Cô ấy kể với Baseem cô nghĩ rằng con tàu sẽ chìm.

Then, on their fourth day at sea, another smaller boat approached the refugees and told them to leave their boat and board the smaller one. When they refused, the small boat began to ram them. Soon, the refugees’ boat had a hole in it. The crew of the other boat yelled, “Let the fish eat your flesh!”

Sau đó, vào ngày thứ tư lênh đênh trên biển của họ, một con tàu nhỏ khác đến gần những người tị nạn và bảo họ rời tàu và chuyển sang một chiếc tàu nhỏ hơn. Khi họ từ chối, chiếc tàu nhỏ bắt đầu đâm vào họ. Chẳng mấy chốc, xuất hiện một lỗ thủng trên tàu của những người tị nạn. Thủy thủ trên chiếc tàu kia la lớn : "Để lũ cá ăn thịt các người đi"

The boat carrying the refugees sank. The 300 people below the deck were doomed. Initially, one hundred people survived and prayed together for help as they tread water. Baseem, who was a strong swimmer, found a life ring for Doaa to use to stay afloat as he held her hand. But with time, most of the remaining survivors grew weak and drowned. Two dying parents gave their children to Doaa to care for. Even Baseem drowned right before Doaa’s eyes. His last words were, “I have never loved anyone as much as I love you.”

Tàu đang chở những người tị nạn đã chìm. 300 người dưới boong tàu đã cùng chịu một số phận bi đát. Lúc đầu, 100 người sống sót đã cùng nhau cầu nguyện những sự giúp đỡ như khi họ đặt chân lên nước. Baseem, một người bơi khỏe, đã tìm thấy một chiếc phao cứu sinh giúp Doaa nổi khi anh giữ tay cô ấy. Nhưng thời gian càng trôi, hầu hết những người sống sót còn lại càng yếu đi và chìm dần. Hai người bố mẹ sắp chết nhờ Doaa chăm sóc cho những đứa con họ. Thậm chí Baseem cũng chìm ngay trước mắt Doaa. Những lời cuối cùng của anh ấy là : "Anh sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai nhiều như yêu em"

Doaa floated for four days without any food or water, holding two children before rescue boats finally arrived.

Doaa nổi lênh đênh trong 4 ngày mà không có một chút thức ăn hay nước uống nào, vẫn nắm tay hai đứa trẻ trước khi tàu cứu hộ cuối cùng cũng tìm thấy họ.

Of the original 500 refugees aboard the boat, only 11 survived. Doaa and one of the children she cared for were two of the survivors.

Trong 500 dân tị nạn ban đầu lên tàu chỉ còn 11 người sống sót. Doaa và một trong những đứa trẻ mà cô chăm sóc là hai trong số những người còn sống.

While so many refugees’ horror stories go unheard, Doaa’s story won’t soon be forgotten. One of Greece’s most prestigious institutions gave her an award for bravery. The media love to tell her story of survival. But her struggle isn’t over. Doaa, like thousands of other refugees, still dreams of bringing the rest of her family to a safe place in Europe.

Trong khi nhiều câu chuyện kinh hoàng của những người tị nạn chưa được biết tới, chuyện của Doaa sẽ không sớm bị quên lãng. Một trong những tổ chức từ thiện uy tín nhất của Hi Lạp đã tặng cô ấy một phần thưởng cho sự dũng cảm. Các phương tiện truyền thông rất thích kể câu chuyện về sự sống sót của cô ấy. Nhưng sự đấu tranh sinh tồn của cô ấy vẫn chưa kết thúc. Doaa, cũng như hàng ngàn người tị nạn khác, vẫn mơ ước châu Âu sẽ mang lại cho gia đình cô một nơi chốn an toàn.

Can you imagine being forced to risk your own life to find a safe place to live?

Liệu bạn có thể tưởng tượng được việc bắt buộc phải mạo hiểm chính mạng sống của mình để tìm kiếm một nơi an toàn để sống.

October 2, 2016

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

1 Like

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

1 ling

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

Thanks^^

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

kcj

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/._Jayden_.

No, like

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

1 Like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/honhale

1 like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Noo_Chi

hay thế, 1 like!

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungan2005

like

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Nguồn đâu bạn

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangVy24

nguồn đâu vậy bj

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/honhale

oa vừa hay vừa good

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

câu chuyện hay quá!

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/honhale

nữa hả !!!!!!

November 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

ờfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

November 17, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.