"Wine has a strong effect on me."

Dịch:Rượu có tác dụng mạnh đến tôi.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
 • 25
 • 25
 • 19
 • 161

từ "wine" tại sao có câu ghi là rượu thì đúng , câu khác ghi "rượu lại bảo sai "rượu vang" mới đúng, tóm lại là gì nhỉ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cango097

mình ghi rượu vang tại sao lại là sai. Có câu ghi rượu thì lại sai bắt sửa thành rượu vang

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangduyvt
dangduyvt
 • 25
 • 25
 • 6
 • 3
 • 699

"rượu vang có một tác dụng mạnh với tôi" sai là sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
 • 25
 • 25
 • 19
 • 161

Mình nghĩ "với" thì nghĩa không sát. Tác dụng lên tôi đúng hơn đến tôi (do tiếng Việt +cách nói dân dã mới cảm giác "với" cũng được :). )

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiThNhnL

Trong câu này mình ghi là rượu vang tại sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
 • 22
 • 8
 • 6

Có bác nào có kinh nghiệm nghe phân biệt giữa athe khi trước chúng là từ có âm kết thúc là s không ạ. Hay do mình nghe chưa đủ nhiều để phân biệt.

Như câu này mình nghe là wàin hạt..zờ strong ì fẹc.t on mì Has a nghe như has the ấy. Làm đúng câu này là do kinh nghiệm mắc lỗi nhiều lần thôi ạ. :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Wine has a strong effect on me, wine has a strong effect on me, wine has a strong effect on me, wine has a strong effect on me, wine has a strong effect on me, wine has a strong effect on me, wine has a strong effect on me

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.