https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

"We will see each other in one hour."

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Chúng ta sẽ gặp nhau trong một giờ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We will see each other in one hour, We will see each other in one hour,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We will see each other in one hour, We will see each other in one hour, We will see each other in one hour, We will see each other in one hour, We will see each other in one hour,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Cau này lạqua

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Ai cho mk hoi cấu truc cau nay the nao dc ko

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.