"Χειμώνας πέρυσι."

Translation:Last winter.

October 3, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Tomvince

wouldn't "last winter" translate "ο προηγούμενος χειμώνας" ? "Χειμώνας πέρυσι" sounds to me like the winter of last year. Being in october 2016, the former sounds like january ...march of 2016, whereas the latter sounds like january .....march of 2015. So, what does it sound to a greek ear ?

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

Χειμώνας πέρσι is not proper Greek for last winter. It's either ο προηγούμενος χειμώνας or πέρσι τον χειμώνα or ο περσινός χειμώνας

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/timtz75

Perhaps someone can fix it?

October 28, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.