Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ran_pretty1

100 CỤM ĐỘNG TỪ NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT NẾU MUỐN GIỎI TIẾNG ANH

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangVy24

chẳng hiểu tí mô

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

nhiều quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Future_Light594

đọc hiểu chết liền

1 năm trước