https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

Love_You_Love_Me: Cách sử dụng đúng giới từ AT

Study Corner hôm nay xin giới thiệu với các bạn các cách sử dụng giới từ "At".

At = ở tại At + số nhà At + thời gian cụ thể At home/ school/ work At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late)) At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa At once =ngay lập tức At present/ the moment = now

Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently sẽ khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu: Sentence + presently (= soon): ngay tức thì ( She will be here presently/soon) Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room) S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree) At times = đôi khi, thỉnh thoảng At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng At the beginning of / at the end of... = ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm). At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving... Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day ... Trong dạng informal E., on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun. morning. At + địa điểm : at the center of the building At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta. At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà): There is a good movie at the Center Theater. At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence. At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học: She is studying at the London school of Economics. At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture...

Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: trên bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho, thay vì. For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly. In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là. off and on: dai dẳng, tái hồi all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi.

2 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong2006_cute

hayyyyyyyy. Bn học lớp mấy. Chắc bn có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ. + 1 like for you!!!! ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

tớ học lớp 5

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong2006_cute

cậu = tớ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong2006_cute

kb nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

ukm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kagome_2004_

dài dòng và chả hiểu j bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

cảm ơn bạn đã góp ý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

bạn lớp mấy ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

Nguồn hay là bạn tự làm?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

mình tự làm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

trên ioe chứ ở đâu anh, bạn này hàng xóm nhà em luôn :V

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

ừ cảm bạn đã góp ý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 843

Bạn nên xuống dòng để mn dễ đọc hơn! Dù sao cũng tặng bn 1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhlucy

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

quá hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangVy24

hay quá bj hj lớp 5 à cùng tuổi với mk bj ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love_You_Love_Me

ngũ kiên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangVy24

thế à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1057

1 like

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.