https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

In life sometimes difficult

There are normal things but also can not solve the problem

Có những chuyện khá bình thường nhưng ta không thể giải quyết vấn đề đó

Eg we do something good, your friend say with you: Well done! And...what do you say now?

Ví dụ như chúng ta làm điều gì đó tốt, bạn của bạn nói:" Giỏi Lắm!". Thì bạn nói gì bây giờ?

` If you say:"Just normal" or"Easy", then your friend will think you're inferiority complex! Right?

Nếu bạn nói:" bình thường thôi" hoặc" dễ dàng!", sau đó? Bạn của bạn sẽ nghĩ bạn tự ti

And what is your difficult story?

Share for me!

Good

luck!

October 3, 2016

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

như việc học chẳng hạn càng ngày nó càng làm ta muốn đâm đầu vào tường và chết

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

ừ, Mk muốn nói cái này lâu lắm rồi: Việt Nam ta học chi cho nhiều, cho lắm mà có giỏi bằng ai đâu? Thời xưa học tốn kém thế mà nhiều người tài, giờ người tài nhiều lắm! Cô hay thầy cho học thuộc mấy câu rồi vào thi, trúng toàn mấy câu thầy cô cho thuộc="=

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

tuẩn tuẩn

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

Obama qua ai cx mừng, còn xem lại cái hình chủ tịch nước mk dc bảo vệ cõng mới xót

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

tui chán

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

đây cx chán

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Noo_Chi

đây nữa==

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Beautifull_Idol

1 like !

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FN-5.7

like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks nhé

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

cùng chung ý nghĩ về Đất nước thân yêu

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

"rất yêu" yêu lắm cơ

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

yêu tới lúc nhỏ nhọt lệ thì thôi

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Hình đẹp

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

ukm, thanks

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Kh gì

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Like cho u, hình đẹp

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks( ừ, hình đệp thật ^^ mất lòng)

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Link bài đâu nè?

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

link bài?

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

bài ngắn như vậy link bài đâu ra bn==

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangVy24

like

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thanks nhé!

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Không có gì

October 4, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.