https://www.duolingo.com/...Mei...

In life sometimes difficult

There are normal things but also can not solve the problem

Có những chuyện khá bình thường nhưng ta không thể giải quyết vấn đề đó

Eg we do something good, your friend say with you: Well done! And...what do you say now?

Ví dụ như chúng ta làm điều gì đó tốt, bạn của bạn nói:" Giỏi Lắm!". Thì bạn nói gì bây giờ?

` If you say:"Just normal" or"Easy", then your friend will think you're inferiority complex! Right?

Nếu bạn nói:" bình thường thôi" hoặc" dễ dàng!", sau đó? Bạn của bạn sẽ nghĩ bạn tự ti

And what is your difficult story?

Share for me!

Good

luck!

2 năm trước

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

như việc học chẳng hạn càng ngày nó càng làm ta muốn đâm đầu vào tường và chết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

ừ, Mk muốn nói cái này lâu lắm rồi: Việt Nam ta học chi cho nhiều, cho lắm mà có giỏi bằng ai đâu? Thời xưa học tốn kém thế mà nhiều người tài, giờ người tài nhiều lắm! Cô hay thầy cho học thuộc mấy câu rồi vào thi, trúng toàn mấy câu thầy cô cho thuộc="=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

tuẩn tuẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

Obama qua ai cx mừng, còn xem lại cái hình chủ tịch nước mk dc bảo vệ cõng mới xót

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

tui chán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

đây cx chán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Noo_Chi

đây nữa==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Beautifull_Idol

1 like !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FN-5.7
FN-5.7
 • 18
 • 8
 • 3
 • 3

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

cùng chung ý nghĩ về Đất nước thân yêu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

"rất yêu" yêu lắm cơ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

yêu tới lúc nhỏ nhọt lệ thì thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

Hình đẹp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

ukm, thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

Kh gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Like cho u, hình đẹp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks( ừ, hình đệp thật ^^ mất lòng)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Link bài đâu nè?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

link bài?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

bài ngắn như vậy link bài đâu ra bn==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangVy24

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 992

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Mei...

thanks nhé!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 992

Không có gì

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.