"Thecontest"

Tłumaczenie:Konkurs

2 lata temu

5 komentarzy


https://www.duolingo.com/FilipSzot

konkurs z małej litery jest błędny?

2 lata temu

https://www.duolingo.com/JuliaCezar6

nie, czemu?

1 rok temu

https://www.duolingo.com/EwaHamburg

tłumaczenie : spór, rywalizacja .konkurs to raczej competition

1 rok temu

https://www.duolingo.com/wirtualnaP1

Dla mnie contest to zawartość a competition to zawody

1 rok temu

https://www.duolingo.com/txkx4

zawartość => content

natomiast
contest =>

{rzeczownik} konkurs competition, contest rywalizacja rivalry, competition, contest, emulation zawody contest, tournament walka fight, struggle, battle, combat, war, contest turniej tournament, competition, tourney, contest, drive wyścig race, contest, running, rivalry, emulation rozgrywka game, play, contest, strife, sport zapasy wrestling, contest licytacja auction, bidding, bid, contest, emulation rozprawa hearing, dissertation, paper, memoir, discourse, contest olimpiada olympiad, Olympic games, contest, Olympian games kombinacja combination, grouping, slip, scheme, contest, jugglery {czasownik} kwestionować question, challenge, contest, dispute, argue, call in question spierać się argue, quibble, dispute, debate, contest, controvert ubiegać się compete, solicit, contest, scramble, go after odmawiać refuse, deny, recite, withhold, estrange, contest współzawodniczyć compete, rival, vie, emulate, contest, match

1 rok temu

Powiązane dyskusje

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.