1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Cách sử dụng đúng giới từ "AT"

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

Cách sử dụng đúng giới từ "AT"

Hôm nay mình xin giứi thiệu cách sử dụng từ "At" ^^

At = ở tại

At + số nhà

At + thời gian cụ thể

At home/ school/ work

At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late))

At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa

At once =ngay lập tức

Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently sẽ khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu:

Sentence + presently (= soon): ngay tức thì ( She will be here presently/soon)

Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room)

S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree)

At times = đôi khi, thỉnh thoảng

At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng

At the beginning of / at the end of... = ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm).

At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving...

Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day ...

Trong dạng informal E., on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun. morning.

At + địa điểm : at the center of the building

At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta.

At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà): There is a good movie at the Center Theater.

At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence.

At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học: She is studying at the London school of Economics.

At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture...

Một số thành ngữ dùng với giới từ

On the beach: trên bờ biển

Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho, thay vì.

For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly.

In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là.

off and on: dai dẳng, tái hồi

all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên

for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi.

Thank you for watching !!!!

Ai cmt đầu tiên đc 3 lings

Source

October 4, 2016

19 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

like

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

tks chị

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

chị dislike em ak hay like ế ?

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

nhai

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

chị nhai topic em ak -_- (đùa thoi)

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...LLuxngXXi...

ngu nhất phần giới từ =-=

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

-_-

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/White_Cats

Trễ rùi, huhuhu :v

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

uk

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

thanks + 1like cho Do_Nhi

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

tks chj

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

like em :) Mặc dù đã có người đăng Cách sử dụng đúng với giới từ "At" Nhưng trình bày ẩu :)

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

tks chị iu

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

lai Nhi!

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

tks

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Hay nhưng bài này có nguồn không vậy thím!?

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

đợi xíu

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Nhanh nhá :v Thêm nguồn vào đi rồi like

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

uk

October 6, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.