Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The drugs made him different."

Dịch:Những viên thuốc đã làm anh ấy khác.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

"Những viên thuốc" câu trước mình ghi "the drugs", không được chấp nhận, bắt phải dùng " the pills ". Giờ câu này đáp án lại ntn. Không hiểu !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kitty229131

Các viên thuốc sao lại wrong?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/duytan213

Mình giống bạn, admin sửa giúp đi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VitTH2

Bẳt lỗi anh ấy thay cho ông ấy là thiếu chính xác, phải sửa lại như anh ấy, ông ấy, em ấy, thằng ấy...tùy theo ngữ cảnh đều được.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Drugs phải là ma túy, CẦN chứ

3 tháng trước