"He is wearing a white shirt."

Dịch:Anh ấy đang mặc một cái áo sơ mi màu trắng.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Oleander002
Oleander002
  • 11
  • 8
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3

anh ấy đang mặc một cái sơ mi trắng cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is wearing a white shirt, He is wearing a white shirt, He is wearing a white shirt, He is wearing a white shirt, He is wearing a white shirt, He is wearing a white shirt,

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.