"Σήμερα είναι Δευτέρα και αύριο είναι Τρίτη."

Translation:Today is Monday and tomorrow is Tuesday.

October 5, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/RichDaley
Plus
 • 25
 • 15
 • 13
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1976

This is possibly the first Duolingo thing where the options are all grammatically correct but only one option is logically correct!

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/Nivkotzer
 • 15
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Nice :p

October 22, 2017

https://www.duolingo.com/Liebert_
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 20
 • 19
 • 16
 • 15
 • 9
 • 8

I'm so glad that the days of the week in Greek language is a bit similar to ordinal numbers. It's so easy to remember. :)

March 26, 2017

https://www.duolingo.com/lfd
 • 19
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 5
 • 4
 • 205

Why not ‘Today it is Monday and tomorrow it is Tuesday’?

December 26, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 323

The subject is "Today" using "it" would be like saying "Jane she is a girl."

December 26, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.