"Είναι θετικό."

Translation:It is positive.

10/5/2016, 11:12:58 PM

2 Comments


https://www.duolingo.com/charnfield
  • 23
  • 23
  • 22
  • 21
  • 24

why not 'he is positive'? Charnfield

10/5/2016, 11:12:58 PM

https://www.duolingo.com/trezost
  • 16
  • 11
  • 10

Είναι θετικό cannot be "he is positive" because θετικό is neutral and in English you must use "it" Είναι θετικός = he is positive Είναι θετική = she is positive Είναι θετικό = it is positive

10/6/2016, 7:36:24 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.