"Nữ diễn viên làm cả buổi tối."

Dịch:The actress works all night.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanghung3

Whole ko đc à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

The actress does all evening ko được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/WinTheAres

Over night cũng ko được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThLin843728

tâm hồn trong sáng tiến về tương lai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangHngNg1

"The night" k được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh

câu hỏi là " Nữ diễn viên làm cả buổi tối" mà bạn chứ đâu phải "Nữ diễn viên làm buổi tối" đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

để diễn tả ý nghĩa "all" thì tiếng Việt đúng cách phải là "suốt cả". Còn dùng từ "Cả" thôi thì lại mang nghĩa là "làm thêm buổi tối nữa" ngoài thời gian làm việc bình thường. Đề nghị sửa chữa lại cho hoàn chỉnh.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.