"Εμείς τραγουδάμε."

Translation:We sing.

October 6, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3

does τραγουδούμε exist?

October 6, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Yes! The verb is τραγουδάω-τραγουδώ and sometimes there are two (or more) types for the same (grammatical) person. More here: https://www.duolingo.com/comment/17532437

October 6, 2016

https://www.duolingo.com/Hank_Williams_Sr
 • 20
 • 16
 • 11
 • 10
 • 305

Can I say Αυτή τραγούδει (she sings)?

June 15, 2018

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

No -- the verb τραγουδώ is accented on the ending, not on the stem.

June 15, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.