"Εμείς τραγουδάμε."

Translation:We sing.

October 6, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/ShaoxuanLi

does τραγουδούμε exist?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Yes! The verb is τραγουδάω-τραγουδώ and sometimes there are two (or more) types for the same (grammatical) person. More here: https://www.duolingo.com/comment/17532437


https://www.duolingo.com/profile/Hank_Williams_Sr

Can I say Αυτή τραγούδει (she sings)?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

No -- the verb τραγουδώ is accented on the ending, not on the stem.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.