"Tôi muốn dừng lại ở đây."

Dịch:I want to stop here.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EmikoLily

Hello, is me

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.