"Το αγόρι προσπαθεί να πάει στο σπίτι."

Translation:The boy tries to go home.

10/6/2016, 12:14:11 PM

3 Comments


https://www.duolingo.com/Pamelareynolds58

Could you say Το αγόρι προσπαθεί να πάει σπίτι;

10/6/2016, 12:14:11 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
  • 25
  • 10
  • 6

Yes, colloquially.

10/6/2016, 4:07:38 PM

https://www.duolingo.com/appfoto
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 7
  • 6
  • 2

...and the difference between "tries to" and "is trying to"?

10/4/2017, 8:53:58 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.