Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/lina.henderson

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/FN-5.7
FN-5.7
 • 18
 • 8
 • 3
 • 3

cx đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lina.henderson

ung nói như vấy chư có lẹ nghe đi nghe lại hẻ, thấy gớm làm như là thần đồng ảk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9
 • 109

???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

??!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangVy24

là saovaayj cà???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gps2001

what!?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

I don't understand!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

what do u mean

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VukvLq
VukvLq
 • 25
 • 888

I'm Back = Tôi là cái lưng???!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lina.henderson

còn có nghĩa khác nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VukvLq
VukvLq
 • 25
 • 888

Phải viết là I come back nhé bạn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lina.henderson

nhưng mak khi mik nhs vs người tây thì họ lại viết như vậy

1 năm trước