"Ihavehisbottles."

Dịch:Tôi có những cái chai của anh ấy.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thanhlong060485

Tôi có những cái chai của anh ấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

mới có hai người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnha1103

"Tôi có những chiếc bình của anh ta" should be approved !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuoc2210

I have his botf

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.