Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have his bottles."

Dịch:Tôi có những cái chai của anh ấy.

1 năm trước

0 Nhận xét