"Ο άντρας ταξιδεύει στη Ρωσία."

Translation:The man travels to Russia.

October 7, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/JamesTWils
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 4
 • 1350

How would one say that he is travelling IN Russia?

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

Same thing with to ---> [Αυτός ταξιδεύει/Ταξιδεύει] στη [Ρωσία/Ρωσσία]

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/JamesTWils
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 4
 • 1350

OK, I wasn't sure whether it was correct, so I did not recommend that it should be added as a correct answer. I guess it should.

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/ggc-k
 • 14
 • 174

Not 'the man journeys to Russia'?

January 29, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.