https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

[ Song Ngữ ] Thành phố thân thiện nhất thế giới

Thành phố thân thiện nhất thế giới

Một nhóm các nhà tâm lý học xã hội California đã trải qua 6 năm nghiên cứu về những phản ứng của những người sống trong thành phố trên thế giới với những tình huống khác nhau.

Kết quả chỉ ra rằng những thành phố nơi mà người dân có ít tiền hơn thường thân thiện hơn. Thành phố Rio de Janeiro ở Brazil, nơi được biết đến với tỷ lệ tội phạm đứng đầu thế giới và thủ đô Lilongwe của Malawi thì xếp thứ ba.

Nhưng điều gì làm cho một thành phố thân thiện hơn so với thành phố khác? Các nhà tâm lý học từ Đaị học bang Calofornia nói rằng thành phố được xemm là thân thiện nhất nên là thành phố có nhiều tiêu chuẩn về môi trường hơn chỉ là văn hoá và vấn đề quốc gia.

Họ tiến hành một nghiên cứu dựa vào cách người bản địa đối xử với người lạ tại 23 thành phố khác nhau trên thế giới. Nhóm đã tiến hành nghiên cứu của họ thông qua một loạt bài kiếm tra tại những nơi khác nhau qua những minh họa như:họ làm rơi viết hoặc giã vờ họ bị mù và cần sự giúp đỡ để băng qua đường.

Nghiên cứu kết luận rằng người dân có nhiều sự giúp đỡ tại những thành phố có lối sống thư thả như ở Rio. Khi họ ở đó, các nhà nghiên cứu đã nhận được sự giúp đỡ trong 93% trường hợp và tỷ lệ này ở thành phố Lilong chỉ ít hơn một chút.

Tuy nhiên, tại những thành phố giàu có hơn như Amsterdam và New York được xem là ít thân thiện nhất. Người dân tại Amsterdam đã giúp đỡ những nhà nghiên cứu trong 53% trường hợp và ở New York chỉ có 44% các trường hợp. Các nhà tâm lý học nhận ra rằng, tại những thành phố này, người dân có ít thời gian, vì thế họ sống vội vã và thường làm ngơ.

The world’s friendliest city

A team of social psychologists from California has spent six years studying the reactions of people in cities around the world to different situations.

The results show that cities where people have less money generally have friendlier populations. Rio de Janeiro in Brazil, which is often known for its crime, comes out top, and the capital of Malawi, Lilongwe, comes third.

But what makes one city friendlier than another? The psychologists from California State University say it has got more to do with environment than culture or nationality.

They carried out a study into the way locals treated strangers in 23 cities around the world. The team conducted their research through a series of tests, where they dropped pens or pretended they were blind and needed help crossing the street.

The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life such as Rio. While they were there, researchers received help in 93 percent of cases, and the percentage in Lilong we was only a little lower.

However, richer cities such as Amsterdam and New York are considered the least friendly. Inhabitants of Amsterdam helped the researchers in 53 percent of cases and in New York just 44 percent. The psychologists found that, in these cities, people tend to be short of time, so they hurry and often ignore strangers.

Nếu thấy hay thì like nha ❤️❤️❤️

Nguồn

October 7, 2016

54 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks e!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

lai ...

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Không có gì

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

. Like chị❤️

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

thank e nha! ❤️❤️❤️

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

. Dạ❤️

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Ariana...

1 like for my sister ^^

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thank em❤️❤️

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Ariana...

dạ kcj

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

like chị nha ❤️

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks e nha ❤️

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi2

kcj chị

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ngoc.Lien

like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KatherineMoore3

like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VHngGiang15

100000000000000000000 like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

10000000000000000000 Thanks!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VHngGiang15

kcj đâu cj

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

umk

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VHngGiang15

hihi^_^

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Tặng cj 1 like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks e! E mới nhắn cho cj tin hôm trước đúng ko?

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Cj có nhớ cái nick January k?

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

cj ko bt nick ấy!

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Chắc e xóa r nên cj k nhớ, chứ e nhớ đấy

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

umk

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Cái đấy nó là của e

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

umk

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/philomela_7

like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks!

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HanRyDickFunny

1 lai :))

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thank you

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/annandken

like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thank you

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Like, JOLIE Ơi, cho mk hỏi về thư viện đc ko, sao mk đăng kí mà đăng nhập lại ko có gì z ?

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Thanks

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Bn đăng kí thành công chưa? Nếu chưa hoặc có gì thắc mắc thì lên wall mk nha!

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

tks

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

umk bh bn vào wall mk hỏi nhé, mk rảnh

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

cảm ơn đã cho mình kiến thức

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

kcj!

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

kcj là gì

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

không có gì

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

ký tự hay đấy

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/chibisunsu098

the photo is so nice . I like this city.

March 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Oh! Thank you

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hoangdg123

like

February 5, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.