Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Will they exercise tomorrow?"

Dịch:Họ sẽ tập luyện ngày mai chứ?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Họ sẽ luyện tập ngày mai cũng có thể ghi bằg tiếng anh là : " they're going to exercise tomorrow !

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/M.Hang

Luyện tập và tập luyện khác nhau à

3 tháng trước