"Ποιο είναι εκείνο το υλικό;"

Translation:What is that material?

October 7, 2016

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/elliest_5

the voice says it wrong - don't know if that can be fixed. It is not pee-o, it is pjo.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

All the audio will be reviewed. thank you.


https://www.duolingo.com/profile/zesamsam

Υλικό can also be translated as "ingredient", even if in this particular course it would sound weird ;o)


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

In addition to what Dimitra, with whom I agree, has said, is the meaning of "ingredient" as being a part of a whole while "material" can be an individual item.

See these links:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ingredient https://www.merriam-webster.com/dictionary/ingredient https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ingredient etc.


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

Well, it would indeed sound a bit weird, but I guess it could be okay.


https://www.duolingo.com/profile/HarrietLyo

The drop down menu gives "stuff" as a translation for iliko, then the program marks it wrong if you use it.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Sorry about that I've removed it. The secret of the drop down menu is that the word/words at the top are the ones used in the sentence you are doing. So, it's always best to choose the first hint.


https://www.duolingo.com/profile/Lyazko

I said "stuff" and was marked wrong…surprised but maybe I should stop thinking that this word means "stuff"?


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

Yes. Υλικό is actually not translated to stuff, at all.:P


https://www.duolingo.com/profile/LindaSpiroXhardo

Τι έχει πάθει το κορίτσι που ηχογραφεί;


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

Δεν είναι φυσική ομιλήτρια (για την ακρίβεια, δεν είναι καν ομιλήτρια), είναι ένα πρόγραμμα text-to-speech του duolingo. Γι αυτό μερικές λέξεις ακούγονται περίεργες. :S

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.