Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is what will change us."

Dịch:Đây là cái sẽ thay đổi chúng ta.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

Cái này sẽ thay đổi Chúng ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Đây là một dạng câu tán thán lạ, hay.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

điều này sẽ là cái thay đổi chúng ta.

1 năm trước