"Itcouldbepossible."

Dịch:Điều đó đã có thể khả thi.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Điều đó mà sao khôn có that.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

Vãi nó đã có thể khả thi không dsungs

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Điều đó có thể đã khả thi.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.