Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It could be possible."

Dịch:Điều đó đã có thể khả thi.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Điều đó mà sao khôn có that.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

Vãi nó đã có thể khả thi không dsungs

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Điều đó có thể đã khả thi.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/FanDragonBall123

Oh fcking sht thế thì qùy

6 tiếng trước