Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It could be possible."

Dịch:Điều đó đã có thể khả thi.

1
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Điều đó mà sao khôn có that.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

Vãi nó đã có thể khả thi không dsungs

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Điều đó có thể đã khả thi.

0
Trả lời9 tháng trước