"Είναι το κόκκινο ψαλίδι δικό σου;"

Translation:Are the red scissors yours?

October 8, 2016

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Suzanne1234567

Why not, "Are they your red scissors?"


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

That would be "Είναι το/τα κόκκινο/κόκκινα ψαλίδι/ψαλίδια σου/σας;"


https://www.duolingo.com/profile/Moira182786

Why not 'Are they your own red scissors'?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.