"Αυτό είναι το ρολόι το οποίο αγόρασα."

Translation:This is the watch that I bought.

October 8, 2016

8 Comments


https://www.duolingo.com/nphx2

So are these interchangeable with που?

October 8, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Yes! However avoid using που if the meaning is unclear. Ο οποίος, η οποία, το οποίο, because they give information on gender and number, can easily clarify things.

  From the school grammar book: "[...] Χάθηκε το κουτί με τις φωτογραφίες, τις οποίες μου έδωσες χθες (είναι σαφές ότι έδωσε τις φωτογραφίες), αντί Χάθηκε το κουτί με τις φωτογραφίες που μου έδωσες χθες (είναι ασαφές αν έδωσε το κουτί μόνο ή το κουτί με τις φωτογραφίες ή τις φωτογραφίες)."

  October 8, 2016

  https://www.duolingo.com/nphx2

  Got it, thanks.

  October 8, 2016

  https://www.duolingo.com/EleniBinge

  This clears up my question from another thread, thanks!

  January 31, 2017

  https://www.duolingo.com/chari288242

  Please, why present perfect isn´t allowed (It is the watch that I have bought)?

  September 14, 2017

  https://www.duolingo.com/mizinamo

  Because the Greek used the aorist tense, not the present perfect.

  Greek's present perfect tense is fairly similar to English's present perfect tense, so you can usually translate Greek έχω αγοράσει to English "have bought" -- and conversely, when Greek does not use present perfect, English present perfect is usually not a good choice, either.

  Greek aorist is generally most like the simple past in English.

  September 14, 2017

  https://www.duolingo.com/2Q2sLy3t

  Why not "This is the watch which I bought." The translation gives whuch as a choice but the app marks it as wrong.

  April 29, 2019

  https://www.duolingo.com/mizinamo

  Why not "This is the watch which I bought."

  That is one of the accepted translations.

  the app marks it as wrong.

  That would surprise me.

  Did you take a screenshot of the result screen with the error message? If so, could you please upload it somewhere and copy the URL/link to the image here?

  April 29, 2019
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.