Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có tám bông hoa đỏ."

Dịch:There are eight red flowers.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TnhNguyn20

sao nói đúng mà máy không nhậ được ad

1 năm trước