"Αυτή είναι η θεία μου."

Translation:She is my aunt.

October 9, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/MarksAaron
Plus
 • 20
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 82

For those curious, this is the origin of the Spanish word "tía"

February 8, 2017

https://www.duolingo.com/hectorlqr
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Yes, θείος & θεία entered Latin as 'thius & thia', and thus into the romance languages.

May 29, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 321

That's very interesting I'm always happy to see how close we all are.

February 8, 2017

https://www.duolingo.com/ThePersephonies
 • 20
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2

I guess it also originated "zia " in italian and "tia" in Portuguese ^^

May 23, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 321

Yes, that's really interesting and most likely it did. Thanks.

May 25, 2017

https://www.duolingo.com/jss.___
 • 22
 • 18
 • 3
 • 287

Thank you, Aaron. I didn't know.

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/MarksAaron
Plus
 • 20
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 82

Sure thing! :)

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/7imber

You can also use the word auntie in English too

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 321

Yes, we should have included it. It's been added. Thank you.

October 9, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.