1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. [ Song Ngữ ] I HAVE TO SHOW H…

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

[ Song Ngữ ] I HAVE TO SHOW HER

I HAVE TO SHOW HER …

Everybody's heard of the Air Force's ultra-high-security,super-secret base in Nevada, known simply as "Area 51?"

Late one afternoon, the Air Force folks out at Area 51 were very surprised to see a Cessna landing at their "secret" base. They immediately impounded the aircraft and hauled the pilot into an interrogation room.

The pilot's story was that he took off from Vegas, got lost, and spotted the Base just as he was about to run out of fuel. The Air Force started a full FBI background check on the pilot and held him overnight during the investigation.

By the next day, they were finally convinced that the pilot really was lost and wasn't a spy. They gassed up his air-plane, gave him a terrifying "you-did-not-see-a-base" briefing, complete with threats of spending the rest of his life in prison, told him Vegas was that-a-way on such-and-such a heading, and sent him on his way.

The next day, to the total disbelief of the Air Force, the same Cessna showed up again. Once again, the MP's surrounded the plane...only this time there were two people inside.

The same pilot jumped out and said, "Do anything you want to me, but my wife is in the plane and you have to tell her where I was last night!"

TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

Có ai đã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật của không lực (Mỹ) ở Nevada, được biết dưới tên gọi đơn giản “Vùng 51?”

Vào một buổi chiều muộn, người không lực ở Vùng 51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại căn cứ “bí mật” của họ. Họ lập tức nhốt chiếc máy bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn.

Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta sắp hết nhiên liệu. Không lực bắt đầu một cuộc kiểm tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn. Vào ngày hôm sau, cuối cùng họ tin rằng viên phi công lạc thực sự và không phải là một gián điệp. Họ cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh ta một chỉ dẫn đáng sợ “anh đã không thấy một căn cứ”, cùng với những lời đe dọa anh ta sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại, nói với anh ta Vegas có đường bay như thế, như thế, và tiễn anh ta lên đường.

Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được của không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở lại. Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy bay … nhưng lần này có hai người bên trong.

Cũng viên phi công đó nhảy ra và nói:”Các ông làm gì tôi cũng được, nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu!”

October 9, 2016

29 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/_MaiMai_

like

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

THANKS bn hiền

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_MaiMai_

kcj

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_MaiMai_

1 lingo nha đang dư

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

mk đang số chẵn bn biến thành lẻ ^^

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

dù j cx cảm ơn bn

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_MaiMai_

kcj

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AlphaMeo

Like :)

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

thank you

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

like

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

like

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

bn đăng nhiều Topic quá

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

?

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

1 ngày chỉ đăng 1 topic thôi! Thậm chí mấy ngày đăng 1 topic cx đc! Đăng nhiều quá

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

mk mới đăng 2 topic trog ngày hôm nay, sao bn ko nói cái bn langmaster167 ấy

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mk có thấy bn ấy dăng đâu

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

nhìn kĩ lại đi nhá

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

like

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

tks

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

kcj

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

tks nhé

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Không có gì

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangVy24

hay ghê bj tự viết à

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Mei...

ko bn^^

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangVy24

thế bj lấy nó từ người khác viết à

October 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

lai

October 9, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.