Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tantai_2004

Lớp học(ง⊙ₒ⊙)ง Tuần 5 (GIải thưởng lớn)

tantai_2004
 • 16
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3

• Kể từ tuần 5 lớp học (ง⊙ₒ⊙)ง Việt-Anh sẽ ko còn nữa nhé

Nhưng lớp học Anh-Việt vẫn tiếp diễn và số lings tặng nhìu hơn

Ngày mai mk trao giải tuần 4 và thứ 2 sẽ tổ chức tiếp tuần 5

Chú ý :

CHÚ Ý THỨ 1

 • Chủ nhật hàng tuần mk sẽ trao giải

 • Cmt muộn sau MỘT ngày chỉ nhận đc 4/5 phần thưởng có

 • Cmt muộn sau HAI ngày chỉ nhận đc 3/5 phần thưởng có

 • Cmt muộn sau BA ngày trở lên chỉ nhận đc 0/5 phần thưởng có

VD

 • bạn A đc nhận 200ling nhưng nhận trễ 1 ngày bạn nhận đc 160lings

 • bạn B đc nhận 200ling nhưng nhận trễ 2 ngày bạn nhận đc 120lings

 • bạn C đc nhận 200ling nhưng nhận trễ 3 ngày bạn nhận đc 0lings

CHÚ Ý THỨ 2

• Mk sẽ giao bài tập kể từ tuần này

 • mỗi bài ai làm đc 2ling

 • không làm bị trừ 5ling

 • làm trễ không tính( coi như không làm) trừ 5lings

Luật Thi

• Nhất 400lings

• Nhì 300lings

• Ba 200lings

• Bốn 100lings

• Năm 60lings

• Sáu 50lings

• Bảy 40lings

• Tám 30lings

• Chin 20lings

• Mười: 10lings

• những bạn còn lại 5 ling

→Tổng cộng trên 1500lings

Link lớp học đây

Anh-Việt: https://www.duolingo.com/o/bzqcwx

Thời gian thi

• Tuần 1 : 12/9-18/9 ( đã qua )

• Tuần 2 : 19/9-25/9 ( đã thi )

• Tuần 3 : 26/9-2/10 ( đã thi )

• Tuần 4 : 3/10-9/10 (ngày mai trao giải kỳ thi)

• Tuần 5 : 10/10-16/10 (Sắp thi)

Tuần 6,7,8,….

Nhà Tài Trợ cho tuần 5( sắp tới)

• Dii 50

• huyennovem (ko nhớ

Chưa có ai hết bùn quá

2
1 năm trước
136

20 Nhận xét