Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We won the match."

Dịch:Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DestartreK1st
DestartreK1st
 • 23
 • 20
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4

chúng tôi đã thắng trận đấu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoNgc612132

Thắng hay chiến thắng có khác j nhau hả

11 tháng trước